f t g m
  • Turvakodu Haapsalus

  • Turvakodu Pärnus

  • Turvakodu Haapsalus

  • Turvakodu Pärnus

Copyright 2019 - Custom text here

Samaaria

Kes me oleme?

Samaaria Eesti Misjon on kristlik heategevusorganisatsioon. Eesti allorganisatsioon registreeriti 21.08.1991 soome Samaria ja Haapsalu Baptistikoguduse initsiatiivil.

Meie põhitegevuseks on aidata ühiskonnast tõrjutud inimesi tagasi tavapärase elu juurde. Peamisteks abi saajateks on alkohoolikud, vanglast vabanenud ja kodutud. Omalt poolt pakume nendele inimestele eluaset, toitlustamist, riideid ja muud esmavajalikku ning vaimset tuge. Seejärel aitame vabaneda sõltuvusest, õpetame iseseisvat toimetulekut ja toetame pöördumist tavaellu.

 

Tegevust rahastame peamiselt skandinaavia partneritelt saadava humanitaarabiga. Viimastel aastatel on lisandunud Euroopa Liidu ning erinevate riikide heategevusprojektid. Samuti teeme tihedat koostööd omavalitsuste ja erinevate ministeeriumitega, et tõsta oma töö efektiivsust veelgi.

Kuidas töötame?

Samaarial on turvakodud Haapsalus, Pärnus ja Hiiumaal. Siin toetavad abivajajaid tugiisikud, kokad, psühholoogid ning tööharjutuse meistrid.

Turvakodud on ka keskusteks kus jagatakse abi vähekindlustatud peredele ja viiakse vajadusel läbi personaalseid nõustamisi.

Teine suur ja tähtis osa meie tööst on humanitaarabi kaupluste keti haldamine. Siit saadud sissetulekud võimaldavad meil eelpool loetletut korraldada ning töös hoida.

Soetades taaskasutatavat kaupa meie kauplustest toetate paljusid abivajajaid.

Kes on meid toetanud?

Meie püsipartneriteks on Soome Samaria RY ning teised skandinaavia abiorganisatsioonid. Projektide kaudu oleme olnud seotud Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Tööturuameti ja Euroopa Sotsiaalfondiga.

Juhatuse liikmed

Ruudi Leinus, Mihkel Nõlvak, Ethel Suurküla, Aivar Raudver, Ismo Valkoniemi, Lars Kallfors, Viljar Roosimaa.

Samaaria Eesti Misjon

Aida 3, 90506 Haapsalu
tel: +372 473 1007
e-post: info@samaaria.ee

Haapsalu turvakodu

Aida 3, 90506 Haapsalu
tel: +372 473 1007
Peeter Radzikovski (turvakodu juhataja)
e-post: peeter.samaaria@gmail.com
tel: +372 5393 2200

Pärnu turvakodu

Sauga-Jõekalda 1, 80031 Pärnu
Aivar Raudver (osakonna juhataja)
e-post: aivar@samaaria.ee
tel: +372 504 7145

Samaaria Hiiumaa Hooldekodu

Putkaste 11, Käina vald, 92134 Hiiumaa
tel: +372 463 6147
Ülo Kikas (osakonna juhataja)
e-post: ylo@samaaria.ee
tel: +372 5615 5487